GRADUATE PROGRAMS

INTERNATIONAL AFFAIRS

Contact Us

  • รางวัล Second Honourable Submission (Prosecutor)

    ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. คว้ารางวัลSecond Honourable Submission (Prosecutor) more...
  • เปิดรับสมัครเข้าอบรมสำหรับพยาบาล รุ่น 2

    จัดโดย ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มธ. และคณะพยาบาลศาสตร์ มธ. วันที่ 2 มิ.ย. – วันที่ 6 มิ.ย.57 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร more...
  • เชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง “อำนาจตุลาการกับสถานการณ์ทางการเมือง”

    เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัยวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (ห้อง LT.1) คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์ more...

PR News

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการ "ธรรมศาสตร์-อาเซียน"

                      การสัมมนาเรื่อง "เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในอาเซียน? : ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย"                   

                       คณบดีสายสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำความร่วมมือในโครงการ "ธรรมศาสตร์-อาเซียน" กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรในอาเซียน? : ประชาคมภายใต้ความหลากหลาย" ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 8.30-15.30 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) และห้องประชุม LT.1,LT.2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามโทร 02-613-2309 โทรสาร 02-226-5650

กำหนดการ หน้า 1 กำหนดการหน้า 2 แบบตอบรับ

 

« Back News List